archeologie en cultuurhistorie
archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek
erfgoedbeleid
Erfgoedbeleid
cultuurhistorie en landschap
Cultuurhistorie & landschap
publiek en verbeelding
Publiek & verbeelding
overige specialismen
Overige specialismen


Agenda


De Reuvensdagen, het nationale archeologiecongres, vinden dit jaar plaats op 20 en 21 november in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. http://www.reuvensdagen.nl

"Graaf mee met Geuch": onderdeel van collegereeks Nieuw Land die na de zomer start met o.a RAAPer Geuch de Boer: Is de polder saai? Of vol geheimen? zondag 14 december 2014 | 12:30 - 13:30 : Meer informatie
Voorwaarden
Kwaliteit | Veiligheid


De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek. De KNA is te downloaden van de website van de SIKB, de organisatie die deze norm beheert. RAAP werkt onder een opgravingsvergunning die is afgegeven door de Minister van OCW. Lees verder >>