archeologie en cultuurhistorie
archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek
erfgoedbeleid
Erfgoedbeleid
cultuurhistorie en landschap
Cultuurhistorie & landschap
publiek en verbeelding
Publiek & verbeelding
overige specialismen
Overige specialismen


Agenda


Voor wie meer wil weten over het project Ruimte voor de Lek, dat RWS op diverse plaatsen langs de rivier realiseert, worden dit najaar 2 excursies georganiseerd. U bent welkom op donderdag 18 september en op donderdag 2 oktober 2014 op locatie De Schipbrug in Nieuwegein. Op verschillende locaties in het projectgebied Nieuwegein zal uitleg gegeven worden over het project. Meer informatie en aanmelden

Veldexpeditie voor terreinbeheerders over beleefbaar erfgoed met o.a. collega Ruurd Kok over de Atlantikwall
Meer informatie en aanmelden

De Reuvensdagen, het nationale archeologiecongres, vinden dit jaar plaats op 20 en 21 november in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. http://www.reuvensdagen.nl

"Graaf mee met Geuch": onderdeel van collegereeks Nieuw Land die na de zomer start met o.a RAAPer Geuch de Boer: Is de polder saai? Of vol geheimen? zondag 14 december 2014 | 12:30 - 13:30 : Meer informatie


VrijwilligersVoorwaarden
Kwaliteit | Veiligheid


De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek. De KNA is te downloaden van de website van de SIKB, de organisatie die deze norm beheert. RAAP werkt onder een opgravingsvergunning die is afgegeven door de Minister van OCW. Lees verder >>