archeologie en cultuurhistorie
archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek
erfgoedbeleid
Erfgoedbeleid
cultuurhistorie en landschap
Cultuurhistorie & landschap
publiek en verbeelding
Publiek & verbeelding
overige specialismen
Overige specialismen


Agenda


11 april 2015: Limburgse Archeologiedag in het Limburgs Museum in Venlo.
Meer informatie: Limburgs Museum


Download hier het voorlopige programma

19 maart Archeologieplatform-lezing Op het kruispunt van de vier windstreken. Synthese Oogst voor Malta onderzoek de Gelderse Vallei (Utrechts-Gelders zandgebied)


VrijwilligersVoorwaarden
Kwaliteit | Veiligheid


De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek. De KNA is te downloaden van de website van de SIKB, de organisatie die deze norm beheert. RAAP werkt onder een opgravingsvergunning die is afgegeven door de Minister van OCW. Lees verder >>