Gemeente Haacht is laureaat van de Forum Archeologieprijs 2016


Het Forum Vlaamse Archeologie vzw (FVA) heeft op 16 november 2016 voor de tweede maal de Forum Archeologieprijs uitgereikt. Voor de realisatie van de Heerlyckheid van Roost, waarbij archeologisch erfgoed op een duurzame en originele manier werd geïntegreerd in een buurtpark, is de gemeente Haacht in Vlaams-Brabant verkozen als laureaat van deze tweede editie.


Forum Archeologieprijs

De laatste jaren was de berichtgeving rond archeologie niet steeds onverdeeld positief. Desondanks zijn er ook veel positieve bijdragen geleverd voor een goede archeologie in Vlaanderen, of zijn er initiatieven genomen die de archeologische resultaten vertalen naar het grote publiek. Deze bijdragen en initiatieven staan jammer genoeg te weinig in de kijker. Met de Forum Archeologieprijs wil het FVA een persoon, vereniging, openbaar bestuur of onderneming danken, die de voorbije jaren een waardevolle bijdrage heeft geleverd voor de archeologie in Vlaanderen, of op een positieve wijze met archeologie is omgegaan. Het FVA wil zo haar bijzondere waardering uiten voor het gerealiseerde initiatief.

HaachtGemeente Haacht is laureaat

Voor deze tweede editie is er gewerkt met een jury van vijf personen uit de archeologische wereld en/of bredere erfgoedsector: Luc Bauters (Provincie Oost-Vlaanderen), Dries Tys (Vrije Universiteit Brussel), Tijl Vereenooghe (Archeonet Vlaanderen/ETWIE vzw), Carolien Van Hecke (Ex situ/musea Dendermonde) & Ruben Pede (Solva). Uit de verschillende inzendingen koos de jury met grote eensgezindheid voor het project van de gemeente Haacht.

Dankzij oud en ook nieuw archeologisch onderzoek door RAAP werd de kasteelsite van Roost in kaart gebracht en konden de resultaten op een originele en verfrissende manier vertaald worden naar een breed publiek. Het resultaat is een buurtpark dat geschiedenis ademt en deelt met de inwoners van de gemeente. Het FVA wil met de uitreiking van de Forum Archeologieprijs aan de gemeente Haacht haar bijzondere waardering tonen voor dit initiatief.

Lees het artikel over het archeologisch onderzoek in Haacht in het RAAP Magazine 2016-1

Voor het Forum Vlaamse Archeologie vzw zie : www.f-v-a.be
MEER WETEN


Danny Keijers
T 0495 - 513 555
E d.keijers@raap.nl