Archeologische verwachtingskaart voor militair erfgoed vernieuwd


Archeologische kaart militair erfgoed IKME


IKMEDe eerste landelijke verwachtingskaart voor militair erfgoed is vernieuwd en wordt op 3 mei 2016 online gezet. De kaart die op initiatief van de stichting RAAP is gemaakt, kon mede dankzij bijdragen van het publiek geactualiseerd worden. De vernieuwde versie is gebruiksvriendelijker, bevat nieuwe informatie en geeft een beter overzicht van gebieden in Nederland waar archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog verwacht kunnen worden.

De eerste versie van de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed, kortweg IKME, werd in mei 2015 gelanceerd via www.ikme.nl met het doel bij te dragen aan een zorgvuldige, afgewogen omgang met oorlogserfgoed. Met name plannen- en beleidsmakers en terreinbeheerders die zich bezighouden met erfgoed en ruimtelijke ordening behoren tot de beoogde doelgroep. Het blijkt dat de kaart echter ook veel geraadpleegd wordt door andere geïnteresseerden in het behoud van militair erfgoed.

De geactualiseerde IKME geeft een landelijk overzicht op een kleine schaal van de (verwachte) ligging van resten van militair erfgoed. Zowel ondergrondse als aan het maaiveld gelegen resten en gebouwd militair erfgoed staan op de online kaart aangegeven. In de nieuwe versie IKME1.1 is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog verder ingevuld.

Als nieuwe kaartlaag zijn kazerneterreinen toegevoegd, evenals onderduikersholen. Ook de schijnvliegvelden zijn deels aangevuld, maar nog niet landsdekkend. Daarnaast is een snellere en completere basiskaart gebruikt waardoor de presentatie overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is geworden.

Dat de IKME voorziet in een behoefte is te merken aan de reacties en aanvullingen van gebruikers. Doordat er nu een landsdekkende archeologische verwachtingskaart is voor militair erfgoed, is het bovendien voor gemeenten eenvoudiger geworden om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden met archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog.

Gebruikers van de kaart kunnen verschillende ondergronden kiezen en eigen selecties maken van militaire resten, verdeeld over vijf thema’s: verdedigingswerken, militaire infrastructuur, slagvelden, luchtoorlog en onderdrukking en vervolging.

IKME versie 1.1 is gemaakt door RAAP in samenwerking met stagiaires van Saxion Archeologie, en met bijdragen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de Stichting Menno van Coehoorn.

testLuister hier naar een reportage op NPO Radio 1 met Ruurd Kok over het belang van de kaart voor het militair erfgoed in Nederland.

MEER WETEN


www.ikme.nl

RAAP regio West, Ivar Schute en Ruurd Kok: 071-5768118
i.schute@raap.nl of r.kok@raap.nl

Op www.ikme.nl is een uitgebreide handleiding te downloaden.
Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) www.archeologieinnederland.nl staat de IKME onder de knop ‘Bronnen en kaarten’.