PERSBERICHT:
Zaterdag 16 juli open dag opgravingen Sportlaan Ede


Archeologen van bureau RAAP zetten hun zoektocht voort naar oude sporen van bewoning aan de Sportlaan. Op maandag 27 juni zijn de opgravingen gestart en ze duren ongeveer 4-5 weken. Er is de afgelopen jaren al eerder onderzoek op het terrein verricht, maar er komen nog steeds bijzondere vondsten naar boven…

Inmiddels zijn er al 66 bouwwerken uit de (pre)historie opgegraven. Aan de kant van de Oude Kerkweg komen nu de sporen van allerlei middeleeuwse gebouwen tevoorschijn. En er zit nog veel meer in de grond…

Bent u benieuwd of wilt u zelfs meegraven?

Kom dan naar de open middag op zaterdag 16 juli! Tussen 11.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom om de resultaten en vondsten te bekijken. Geïnteresseerden, jong en oud, kunnen tussen 16 en 22 juli onder begeleiding mee graven. Voorkennis of ervaring is niet nodig. U kunt zich aanmelden bij AWN-veldwerkleider Jan Verhagen, via jangmverhagen@planet.nl

Leven als in de IJzertijd

Wie er geen genoeg van kan krijgen, kan op zaterdag 30 juli tussen 12.00 en 16.00 uur een bezoek brengen aan de ijzertijdboerderij aan de Vijfsprongweg in Lunteren, bij de ingang van het Wekeromse Zand. Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert in samenwerking met PRAE, AWN, Beleef Lunteren, Museum Oud-Lunteren en de gemeente Ede een middag met verschillende ijzertijdactiviteiten voor jong en oud. Wilt u weten hoe men in de IJzertijd leefde? Kijk voor meer informatie op: www.glk.nl/evenementen.

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Volg dan Awn-archeo Gelderland of RAAP op Facebook.Ede-Sportlaan_opgraving.jpg


MEER WETEN


Meer informatie via T 0318- 68 01 20 (gemeente Ede)
of via Eric Norde, projectleider RAAP:
T 06-13108937 en E e.norde@raap.nl.