Nederlandse medewerking aan archeologische opgraving Sobibor


Medio oktober 2016 gaat de archeologische opgravingscampagne van het voormalige Nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen weer van start. Archeologen uit Polen, Israël , Slowakije en Nederland gaan het gebied rond de in 2014 aangetroffen resten van de gaskamers verder in kaart brengen. Vanuit Nederland zal, evenals voorgaande jaren, de Leidse archeoloog Ivar Schute aan de opgraving deelnemen.

Ivar_SchuteIn Sobibor werden in 1942-1943 ongeveer 200.000 mensen vermoord waaronder bijna 35.000 Nederlanders. Het is daarmee na Auschwitz het grootste Nederlandse massagraf. Het kamp werd door de Nazi’s afgebroken nadat op 14 oktober 1943 ongeveer 300 Joodse dwangarbeiders wisten te ontsnappen, waarvan iets meer dan 50 mensen de oorlog overleefden.

De opgravingscampagne in Sobibor staat onder leiding van de Poolse archeoloog Wojchiech Mazurek en de Israëliër Yoram Haimi. De opgraving gaat vooraf aan de bouw van een herinneringscentrum en de bouw van een aantal monumenten, een initiatief dat financieel gesteund wordt door het Ministerie van VWS. Naar verwachting duurt het archeologisch onderzoek tot eind november.

Over de exacte inrichting van het voormalige kampterrein is nog weinig bekend. Er zijn nauwelijks bronnen en plattegronden, en slechts een paar getuigenissen. Naast de fundamenten van de gaskamers zijn eerder veel grondsporen van barakken teruggevonden en grote kuilen met gewone gebruiksvoorwerpen. Dit jaar wordt de opgraving in de periferie van de gaskamers voortgezet.

De Nederlandse archeoloog drs. Ivar Schute is vanaf 2013 bij het onderzoek in Sobibor betrokken. Schute werkt als senior projectleider bij RAAP en is gespecialiseerd in archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft hierover veel kennis vergaard met onderzoek in onder meer kamp Westerbork en kamp Amersfoort. Behalve aan de opgravingscampagnes in Sobibor werkte hij in 2013 ook mee aan een opgraving in het voormalige vernietigingskamp Treblinka in Polen en in 2014 deed hij onderzoek naar massagraven in Bergen-Belsen. Eerder dit jaar werkte hij tezamen met de Universiteit van Cambridge op een dwangarbeiderskamp in Jersey.

Meer info Links over de opgravingscampagne in Sobibor:
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Sobibor_opgraven_gaskamers.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_opgraving_Sobibor_2014.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_archeologische_opgraving_Sobibor.html

Zie ook: http://www.stichtingsobibor.nl

MEER WETEN


Ivar Schute
T 071-5768118 | E i.schute@raap.nl