Handreiking Archeologievriendelijk bouwen


Bouwwerkzaamheden kunnen grote impact hebben op de kwaliteit van archeologie, maar dat hoeft niet. Er zijn diverse mogelijkheden om archeologievriendelijk te bouwen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft daarover de brochure Handreiking Archeologievriendelijk bouwen uitgebracht.

BodemrisicokaartIn 2015 heeft een werkgroep van de RCE in samenwerking met RAAP de verschillende handreikingen over archeologievriendelijk bouwen opgesteld. De nu uitgekomen brochure laat door middel van praktijkvoorbeelden van archeologievriendelijke bouwplannen, vijf handreikingen en een checklist zien hoe de schade aan het bodemarchief door bouwwerkzaamheden kan worden beperkt. De brochure is bestemd voor alle partijen die in de gemeentelijke praktijk met bouwplannen te maken krijgen: gemeenten, initiatiefnemers van bouwplannen, hun opdrachtnemers en hun adviseurs, zoals archeologen, architecten, constructeurs en bouwbedrijven.

De brochure staat sinds 15 december 2017 online en is in zijn geheel te downloaden via: http://archeologieinnederland.nl/archeologievriendelijk-bouwen

In RAAP Magazine 2016-1 staat een interview over de totstandkoming van de handreiking met RCE adviseurs Els Romeijn en Iepie Roorda, de trekkers van het project: http://www.raap.nl/Magazine2016/magazine2016-01_archeologie_vriendelijk_bouwen.html
MEER WETEN


Ruurd Kok
T 071 - 576 8118
E r.kok@raap.nl