Winnend schetsontwerp
Educatief Archeologisch Erf


Winnend schetsontwerp Educatief Archeologisch Erf Copyright: Dirk Oomen

Het ontwerpteam Stroming/RAAP is gekozen om het definitief ontwerp van Educatief Archeologisch Erf (EAE) in de Broekpolder op te stellen. Van de drie schetsontwerpen koos de jury voor dit team vanwege het meest aansprekende en haalbare plan. Het nu in aanbouw zijnde Vlaardingencultuurhuis is een onderdeel van het plan.

Het plan ‘Tijdreis’ is een ambitieus en uitgebreid onderbouwd plan waarbij de nadruk ligt op de mooie natuurlijke landschappelijke inbedding van de te reconstrueren gebouwen uit prehistorie, middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

In de voorstellen hebben deze verschillende archeologische perioden een eigen plek gekregen, gelegen aan een centrale kreek die het terrein doorkruist. Ook een moerasachtig gebied (‘wetland’) is onderdeel van de plannen. Aan de zuidzijde komt een vrij toegankelijk deel dat uitzicht geeft op het erf.

Winnend schetsontwerp Educatief Archeologisch Erf

Het doel is het rijke archeologische verleden van Vlaardingen en omgeving op een laagdrempelige wijze te laten herleven voor educatieve doeleinden. Dit gaan we doen door een aantal 'gebouwen' uit de prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd na te bouwen in een bij de specifieke bouwperioden behorend landschap. Het EAE krijgt daarmee een erg groen en dynamische-speelse uitstraling. In het verleden werd immers met natuurlijke ('duurzame') bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen. Iedere tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, die de natuurwaarden in de Broekpolder een verdere impuls zal geven.

Winnend schetsontwerp Educatief Archeologisch Erf

In de jury zaten vertegenwoordigers van de Federatie Broekpolder, de Universiteit Leiden, de gemeente Vlaardingen en de archeologische werkgroep Helinium. De kosten voor het maken van de schetsontwerpen zijn opgebracht door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Voor de financiering van het vervolgtraject is de Federatie in overleg met sponsors. Bureau Stroming ontwierp ook het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder waarvan verschillende deelprojecten zoals, Het Klauterwoud en De Ruigte, inmiddels gerealiseerd zijn.

Uit het juryrapport (maart 2016):

Resumerend: “Tijdreis” is een mooi en ambitieus plan met een natuurlijke inbedding in de omgeving en volop ruimte voor toekomstige doorontwikkeling van het programma. De kosten zijn hoog maar de financiële onderbouwing is in hoofdlijnen compleet en correct. De uiteindelijke haalbaarheid hangt in sterke mate af van het vermogen voldoende fondsen te verwerven. Terugschakeling naar een minder ambitieus niveau lijkt een optie zonder het programma te veel geweld aan te doen.

Meer informatie

Lees hier het juryrapport
Zie ook de website van de Federatie Broekpolder: >> LinkMEER WETEN


Ivar Schute
T 071 - 576 81 18

E i.schute@raap.nl