Grootschalig archeologisch onderzoek Medel gestart


In het uitbreidingsgebied voor bedrijventerrein Medel in Tiel is vanaf begin november 2016 een grootschalig archeologisch onderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Industrieschap Medel, een samenwerking van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe.

Medel archeologieHet bestaande Bedrijvenpark Medel gaat de komende jaren uitbreiden, maar voordat er gebouwd kan worden is archeologisch onderzoek nodig. Bij vooronderzoek in het plangebied in 2014 is gebleken dat het gebied archeologisch bijzonder rijk. RAAP trof toen negen bijzondere archeologische vindplaatsen aan: resten uit de middeleeuwen, de ijzertijd en Romeinse tijd, de brons- en de steentijd.

Voor het huidige onderzoek zijn vier vindplaatsen uitgekozen om op te graven. Het gaat om een dorp uit de steentijd dat tot een van oudste vindplaatsen in de regio behoort, een dorp uit de bronstijd, een grafveld en dorp uit de ijzertijd en de Romeinse periode, en een groot deel van een middeleeuws dorp. Het bijzondere van de opgravingen is dat door de grote omvang van het gebied hele vindplaatsen in een keer en ook in samenhang met elkaar onderzocht worden. De opgravingen zullen een jaar duren en worden uitgevoerd door vijf archeologische bedrijven, waaronder RAAP. Ook amateurverenigingen worden bij het onderzoek betrokken.

Facebookpagina

Over de voortgang van het onderzoek houden de archeologen een Facebookpagina bij: https://www.facebook.com/archeologischeopgravingTielMedel/

Meer info:

In RAAP Magazine 2014-2 is een interview te lezen met Monique Spijker-Vries, coördinator gronduitgifte van Medel2: Artikel proedsleuven Medel