Nationale Archeologiedagen 2016


Nationale ArcheologiedagenOp 14, 15 en16 oktober 2016 worden voor de tweede keer de Nationale Archeologiedagen gehouden. Een lang weekend waarin iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van ons land kennis kan maken met de leuke en boeiende wereld van de Nederlandse archeologie. Drie dagen waarop archeologen de deuren open zetten en jong en oud(er) kan horen, zien en graven op allerlei locaties in Nederland. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg zijn directe partners van de Nationale Archeologiedagen, maar ook op verschillende plaatsen in Zeeland, Flevoland, Gelderland en Overijssel organiseren enthousiaste organisaties activiteiten.

Ook RAAP doet met verschillende activiteiten mee aan de Nationale Archeologiedagen:


Vrijdag 14 oktober

Nationale ArcheologiedagenSpeur mee met archeologen naar de Romeinse Rijn in Katwijk

Al eeuwen wordt gezocht naar de resten van de Brittenburg aan de kust bij Katwijk. Vermoedelijk was de Brittenburg een Romeins fort aan de monding van de Oude Rijn. Ter hoogte van dit fort zal ook een haven hebben gelegen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze Romeinse Rijngeul waarschijnlijk net ten noorden van de Buitenwatering heeft gelegen. Met mechanische boringen gaan archeologen van RAAP trachten hier zekerheid over te krijgen. Op 14 oktober zullen deze boringen uitgevoerd worden en Bram Jansen van RAAP zal daarbij uitleg geven over het onderzoek. Het booronderzoek op het strand vormt de start van een - mede door financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland mogelijk gemaakt - onderzoek naar het Romeinse landschap en bewoning in Katwijk. Naar verwachting zal dit onderzoek bijdragen aan de speurtocht naar de mysterieuze Brittenburg.

Bezoekersinfo:

Tijd: vrijdag 14 oktober 12.00-16.00 uur
Locatie: Noorderstrand Katwijk, Strandvak 21 in Katwijk aan Zee
Aanmelding: je hoeft je niet vooraf aan te melden.
Toegang: gratis
Meer info: http://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/speuren-naar-romeinse-rijn/
Vrijdag 14 oktober

Boorexcursie naar mogelijke Romeinse houtresten bij Tuinvereniging Cronesteyn in Leiden

De gemeente Leiden organiseert allerlei activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen. Een daarvan is een openbaar archeologisch onderzoek in het volkstuinencomplex Cronesteyn in Leiden op vrijdag 14 oktober. Het is een booronderzoek naar mogelijke Romeinse houtresten. Archeologen Karin Wink en Bram Jansen van RAAP proberen samen met leden van de AWN Rijnstreek te achterhalen wat dit hout kan betekenen. Kom kijken en meehelpen.

Bezoekersinfo:

Locatie: Volkstuinencomplex Cronesteyn, Boerenpad 1 in Leiden
Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Meer info: Romeinen enzo [pdf]
Zaterdag 15 oktober

Workshop boren bij de Grote Kerk in Dordrecht

Ontdek zelf hoe archeologen werken tijdens de workshop ‘Boren bij de Grote Kerk’. Samen met Marc Dorst van de gemeente Dordrecht en Etien Noëls van de AWN laat Geuch de Boer van RAAP zien hoe archeologisch boren in de praktijk in zijn werk gaat, en u mag meedoen. Verzamelen in de werkruimte van de AWN Lek- en Merwestreek in Dordracht. Rondom de AWN werkruimte aan de Groenmarkt worden tal van activiteiten ivm de Nationale Archeologiedagen 2016 georganiseerd, zowel binnen als buiten en voor jong en oud. Alle activiteiten vinden plaats in of starten vanuit de AWN werkruimte.

Bezoekersinfo:

Tijd: zaterdag 15 oktober vanaf 12.00 uur
Locatie: AWN Lek- en Merwestreek, werkruimte aan de Groenmarkt 83a in Dordrecht (ingang Buddinghplein)
Aanmelding: je hoeft je niet van te voren aan te melden
Kosten: gratis
Meer info: http://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/workshop-boren/
Zaterdag 15 oktober

Lezing (en meer) over Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Hilversum

Hilversum heeft een rijke geschiedenis en is een uniek voorbeeld van een plaats waar in letterlijk alle tijdvakken menselijke bewoning is geweest, al vanaf de Neanderthalers! Tijdens de Nationale Archeologiedagen wordt dit verleden tot leven gebracht voor het grote publiek. Op zaterdag 15 oktober opent wethouder Nicolien van Vroonhoven de archeologiedagen voor Hilversum, waarbij vooral de archeologie van de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Bezoekers kunnen zich voor diverse onderdelen aanmelden. Vanaf 10.30 uur houdt archeoloog Ivar Schute van RAAP een lezing over ‘Archeologisch onderzoek en WOII: nut en noodzaak? Hij vertelt over archeologische sporen uit deze periode en geeft een toelichting op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed. Daarna volgt een lezing door Scarlett van der Weele over de inventarisatie van Duitse verdedigingswerken in Hilversum. Scarlett is archeologie student aan Saxion Hogeschool, was stagiaire bij RAAP en heeft voor de gemeente Hilversum de vergeten en veelal vergane verdedigingswerken in beeld gebracht.

Bezoekersinfo:

Tijd: zaterdag 15 oktober vanaf 10.00 uur
Locatie: conferentiecentrum Hoorneboeg, Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum
Aanmelding: via h.masselink-duits@hilversum.nl (aanmelden kan voor het hele programma of voor onderdelen apart)
Meer info: http://www.hilversum.nl/Inwoners/Nieuwspagina/Nieuws/Nationale_Archeologiedagen
Zaterdag 15 oktober

Lezing over archeologische opgravingen uit de Schokkergrond

Op een kavel bij Schokland zijn archeologische opgravingen gedaan waarbij veel prehistorische resten aan het licht zijn gekomen. In museum Schokland worden tijdens het weekend van 15 & 16 oktober foto’s geëxposeerd over opgravingen die in de loop der jaren op en rond Schokland zijn gedaan. Hierop zijn veel bijzondere en zeldzame vondsten te zien. Theo ten Anscher was één van de opgravers en op zaterdag 15 oktober neemt hij je in een lezing mee terug in de tijd naar het leven van de vroegste boeren die hier lang geleden aan de rivier de Vecht leefden.

Theo ten Anscher is archeoloog bij RAAP en promoveerde enkele jaren geleden op onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis tussen circa 4900 - 1500 voor Chr. van de belangrijkste archeologische vindplaats in de Noordoostpolder: Schokland-P14. Meer over zijn proefschrift is te vinden via deze link: http://www.raap.nl/pages/RAAP_publicaties.html

Bezoekersinfo:

Locatie: Museum Schokland, Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland

Tijd: 15.00 uur
Meer info: https://schokland.nl/activiteiten/lezing-archeologie
Zaterdag 15 oktober & Zondag 16 oktober

Nationale ArcheologiedagenKom kijken naar het Frankisch ridderzwaard in Woerden

Stadsmuseum Woerden exposeert vanaf zaterdag 15 oktober een zwaard dat in 2012 door RAAP is opgegraven. Deze vondst veranderde de kijk op de Woerdense geschiedenis. Het is namelijk een zwaard van een begraven Frankisch edelman uit de 8e eeuw. Van die periode in de Woerdense geschiedenis was voor deze vondst nauwelijks iets bekend. Het zwaard is lange tijd behandeld ter conservering en is nu voor het eerst in het echt te zien.
RAAP archeoloog Eric Verhelst verzorgt tijdens een besloten bijeenkomst op 14 oktober een presentatie in het Stadsmuseum Woerden. Vanaf 15 oktober kan iedereen het zwaard komen bekijken in het Stadsmuseum. Ontdek het fascinerende verhaal van een Frankisch zwaard in Woerden, doe een speurtocht en lees het mooie magazine. Gratis entree voor iedereen tot 18 jaar.

Bezoekersinfo:

Tijd: zaterdag van 10.00-17.00 en zondag van 13.00-17.00 u
Locatie: Stadsmuseum Woerden, Kerkplein 6 in Woerden
Aanmelding: je hoeft je niet van te voren aan te melden
Kosten: gratis voor iedereen tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar 5 EUR.
Info: http://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/een-frankisch-zwaard-in-woerden/
Zondag 16 oktober

Nationale Archeologiedagen Op archeologisch onderzoek in de bodem van Schokland

Midden in de Noordoostpolder ligt een mysterie: het voormalige eiland Schokland. Een plek tussen land en water, waar eeuwenlang mensen woonden. Dit voormalige eiland is een archeologisch monument en zit vol met prachtige bodemschatten. Altijd al benieuwd geweest naar de bodem onder Schokland? Kom dan op zondag 16 oktober naar de gesteentetuin. Archeologen Geuch de Boer en Mina Jordanov van RAAP zullen grondboringen zetten en uitleg geven over het doen van archeologisch onderzoek. Samen met jou bekijken de archeologen hoe de bodem van Schokland is opgebouwd en wat de inhoud van de boringen je kan vertellen over archeologische sporen in de grond.

Bezoekersinfo:

Locatie: Bezoekerscentrum De Gesteentetuin (van Het Flevo-landschap), Keileemweg 1, 8319 AC Schokland.

Tijd: 13:30 - 15:30

Meer info: https://schokland.nl/activiteiten/archeologiedagen
Meer activiteiten

Op de website van de Nationale Archeologiedagen is een overzicht van alle activiteiten te vinden: http://www.archeologiedagen.nl/