Open dag op 3 mei bij archeologisch onderzoek naar het Romeinse kanaal van Corbulo in Leidschendam


Beschoeiing van het kanaal van Corbulo zoals aangetroffen aan de Rietvinklaan

In mei 2016 worden in opdracht van de VOF Leidschendam centrum in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg 2 proefsleuven gegraven op de locatie Leytsehof. Het archeologische onderzoek is noodzakelijk vanwege de hier geplande ontwikkeling en nieuwbouw. Met het waarderende onderzoek wordt het in 2015 ontdekte kanaal nader onderzocht, zodat daarna door de gemeente besloten kan worden wat er met de archeologische resten moet gebeuren. Op 3 mei is het publiek welkom op de open dag op de opgraving in het kader van de Romeinenweek.

Het kanaal van Corbulo

Het kanaal van Corbulo was in de Romeinse tijd een verbinding tussen de Maas en de Oude Rijn. Het kanaal van Corbulo liep waarschijnlijk van Naaldwijk naar het Romeinse castellum Matilo bij Leiden. Het kanaal werd niet overal handmatig aangelegd; de Romeinen maakten zoveel mogelijk gebruik van bestaande kreken. Tot voor kort was de exacte loop van het kanaal alleen aangetoond over een lengte van 1600 meter, in de wijk Rietvink in Leidschendam. Ten zuiden en ten noorden van de Rietvink was het kanaal nog niet aangetoond.

Mysterie in Leidschendam, de loop van het kanaal naar het zuiden

Hoewel er de laatste jaren verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om de loop van het kanaal in kaart te brengen, was dit ten zuiden van de wijk de Rietvink tot 2015 nog niet gelukt. Hoewel het aannemelijk leek dat het kanaal naar de natuurlijke kreken, ‘De Gantel’ richting de Maas zou lopen, sloot het bekende deel van het kanaal daar niet op aan. Op initiatief van archeologen van RAAP werd daarom in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg in februari 2015 een booronderzoek uitgevoerd op een van de laatste terreinen waar nog niet eerder onderzoek was uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd langs de Schoorlaan een bijzondere ontdekking gedaan. Tot verbazing van de archeologen liep het kanaal niet rechtdoor en boog deze ook niet af in de richting van het Rijn-Schiekanaal. Tegen alle verwachtingen boog het met een scherpe bocht af naar het westen en bleek het kanaal zelfs door een uitloper van een strandwal te zijn gegraven. Hopelijk kan het mysterie van de bocht in het kanaal verder worden ontrafeld met behulp van het huidige archeologisch proefsleuvenonderzoek.

Open dag

Op 3 mei wordt een open dag op de opgraving georganiseerd in het kader van de Romeinenweek. Archeologen van RAAP en de AWN verzorgen rondleidingen en laten zien hoe het archeologisch onderzoek in zijn werk gaat. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.

Locatie: Landscheidingstraat 2 (Hoek met Oude Trambaan/Rijnlandstraat, achter de vijver) Leidschendam, Zuid-Holland.
Zie ook website Romeinenweek voor het programma

MEER WETEN


Bram Jansen
T 071 - 576 81 18

E b.jansen@raap.nl