Romeinse pottenbakkersoven gevonden in Heerlen


Bij de archeologisch begeleiding van rioolwerkzaamheden op het Tempsplein in Heerlen hebben archeologen van RAAP begin juli een pottenbakkersoven uit de Romeinse tijd ontdekt in een rioolsleuf.

Het was gelijk duidelijk dat de oven behoorlijk gaaf geconserveerd moest zijn. Onderin zat namelijk een holte (zie close-up), zodat een bovenvloer van de oven (het rooster met gaten waarop de te bakken potten staan) behouden moest zijn. De berging hiervan zou te complex zijn, omdat de oven misschien te ver de stoep inging, waar natuurlijk kabel en leidingen liggen. Vandaar het besluit van de gemeente om de oven geheel op te laten graven.


De ovenvloer bleek mooi bewaard, met verschillende gaten voor de hete lucht. Potten stonden er helaas niet op. Er is wel veel aardewerk geborgen, overigens geen duidelijke misbaksels. Opvallend is het putprofiel: de ovenbouwers hebben de bodem tot net onder de oude A-horizont verdiept om een koepel op te metselen van leem met natuursteen (kalkzandsteen) voor het bovengrondse gedeelte van de oven (schoorsteen). Verder opvallend is dat circa 50 cm boven de (boven)ovenvloer, dus direct onder het maaiveld, een extra toegang door de koepel lijkt te hebben bestaan. Wellicht werd van hieruit met de toevoer van zuurstof gespeeld om het bakken van potten met oxidatie-reductieprocessen te reguleren.

De rioleringswerkzaamheden vinden plaats in het Romeinse centrum van Heerlen (Coriovallum), vandaar dat de gemeente de werkzaamheden onder begeleiding van archeologen van RAAP laat uitvoeren. In de 20e eeuw zijn bij verschillende bouw- en sloopwerkzaamheden op en rond het Tempsplein al talrijke Romeinse voorwerpen, gebouwresten en een pottenbakkersoven aangetroffen. De oven die nu is ontdekt, ligt vlakbij de eerder ontdekte oven.

De pottenbakkersoven wordt alsnog geborgen en de komende week naar het Thermenmuseum in Heerlen overgebracht.

Zie ook:
Archeologen-vinden-Romeinse-pottenbakkersoven (Gemeente Heerlen)
Pottenbakkeroven op Limburgtoday

MEER WETEN


Gerard Tichelman, projectleider RAAP:
T 0495 - 513 555
E g.tichelman@raap.nl.