Geslaagd symposium over het benutten van cultuurhistorische kennis


Landgoed Overcinge

RAAP kijkt terug op een geslaagd symposium 'Vruchten plukken van cultuurhistorische kennis'. Vrijdag 19 februari 2016 opende wethouder Erik van Schelven van de gemeente Westerveld het symposium, dat plaatsvond op het sfeervolle landgoed Overcinge in Havelte. Centraal thema was het praktisch gebruik van erfgoedinformatie in gemeentelijk beleid en ruimtelijk ontwerp.

Cultuurhistorie is sinds 1 januari 2012 (toen de nieuwe Bro in werking trad) een belangrijker onderdeel van het gemeentelijk beleid. Bij veel gemeenten leven echter praktische vragen over het gebruik van cultuurhistorische informatie en waardenkaarten in beleid en ruimtelijk ontwerp. De verplichting om cultuurhistorie mee te wegen in ruimtelijke plannen wordt door gemeenten ook op verschillende manieren geregeld.

Wethouder Erik van Schelven, gemeente Westerveld opende het symposium   Veel belangstelling voor uitleg over WebGIS Vianen

Tijdens het symposium deelden ervaringsdeskundigen van gemeenten hun ondervindingen met elkaar en met de organisatoren. Daaronder waren vooral veel ambtenaren van gemeenten uit noord-oost-Nederland, maar ook van daarbuiten. Na een serie presentaties eindigde het programma met een paneldiscussie waarvoor de sprekers een aantal stellingen presenteerden. Uit discussie met de zaal kwam onder meer naar voren hoe belangrijk het is om bij het opstellen van cultuurhistorisch beleid naast de experts, ook de bewoners en eigenaren te betrekken en deze op tijd in te schakelen. Verder was er discussie over de vraag hoe de opname van cultuurhistorie in bestemmingsplannen of omgevingsplannen zich verhoudt tot de tendens van minder regelgeving bij burgerinitiatieven.

Het goed bezochte symposium werd georganiseerd door RAAP in samenwerking met Monumenten Advies Bureau en Marieke van der Heide Cultuur- en Architectuurhistorie, en met steun van de gemeente Westerveld. Gezien reacties als ‘veel nieuwe inspiratie opgedaan op symposium’ was het een nuttige en inspirerende bijeenkomst.

Paneldiscussie over vijf stellingen Bernard Stikfort gemeente Westerveld

Marieke van der Heide aan het woord bij de afsluiting van het symposium    Discussie met de zaal olv dagvoorzitter Marten Verbruggen en Luuk KeunenMEER WETEN


Luuk Keunen
T 0575 - 56 78 76

E l.keunen@raap.nl