Over RAAP


RAAP is hét advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie. Wij adviseren overheden, bedrijven en particuliere instellingen in heel Nederland in het kader van infrastructurele werken, nieuwbouw, waterbeheer en natuurontwikkeling. RAAP richt zich op alle facetten van de archeologische monumentenzorg: van beleidskaarten, archeologiebeleid en vooronderzoek, tot begeleiding, opgraving en inrichting. Bij RAAP werken ruim 100 mensen verspreid over vestigingen in Weesp, Leiden, Drachten, Zutphen en Weert.Onze missieRAAP adviseert op basis van eigen onderzoek opdrachtgevers over een maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde omgang met cultuurhistorie in het algemeen en archeologie in het bijzonder.
Uitgangspunt voor ons werk is het besef dat het archeologisch erfgoed waardevol en tegelijkertijd zeer kwetsbaar is. De medewerkers van RAAP willen dan ook door hun manier van werken de beleving van en de waardering voor dit erfgoed stimuleren.


Geschiedenis

Raap geschiedenisBegin: werkgelegenheidsproject

Zo'n kwart eeuw geleden ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam een nieuwe methode voor regionaal archeologisch onderzoek. Door al lopend, systematisch het bodemoppervlak af te speuren kreeg je een beeld van de historie. Gefinancierd met allerhande subsidies werd telkens een stukje Nederland geïnventariseerd. De Stichting 'Regionaal Archeologisch Archiverings Project', opgericht in 1985, hielp zo baanloze archeologen aan werkervaring.

Van non-destructief vooronderzoek...

Zolang alleen overheidsdiensten mochten opgraven, richtte de Stichting RAAP zich op ‘non-destructief’ onderzoek. Dat hebben we verrassend ver kunnen ontwikkelen. Van eigen weerstandsmetingen, grondradar en satellietfotografie, boormachines, tref- en vindkansberekening, archeologische verwachtingskaarten, via software voor cartografie, opgraving en vondstregistratie, tot ‘archeotechniek’ voor het monitoren van fysieke bescherming van ondergrondse monumenten.


... tot een totaalpakket

Sinds ook bedrijven mogen opgraven, is de scope van RAAP ingrijpend verbreed. Als een van de weinige biedt het een totaalpakket van archeologische advisering en uitvoering aan. Van bureauonderzoek tot deponering van vondsten, van prospectie tot advies over instandhouding. Het bedrijf RAAP is in 2000 in een B.V. ondergebracht met de stichting RAAP als enig aandeelhouder.


Duizend keer regionaal

RAAP heeft nu vrijwel heel Nederland archeologisch in beeld en kent - met zo’n 1000 projecten per jaar - de regio's als z'n broekzak. Een uitstekende voorwaarde voor onderzoek en advies op maat. Op basis van grove indicaties wordt stapsgewijs en afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, ingezoomd op een gebied. Dat betekent gefaseerd onderzoek en is daarmee erg kosteneffectief. RAAP is met zijn vijf vestigingen thuis waar het gebeurt: in de regio.


Toverbril, maar no nonsense

Bij RAAP zijn we er het liefst vroeg bij, als de ruimtelijke plannen nog in de maak zijn. We kijken graag door het maaiveld heen. Naar het bredere, vroegere landschap eronder. Rijk geschakeerd, wonderlijk gelaagd. En met hart voor de zaak zijn we tegelijk no-nonsense partners die u met raad én daad begeleiden. Vraag het onze duizenden klanten maar.Juridische structuur

Kennisvelden