Van vondst tot verbeelding


Dagelijks worden in Nederland gebieden ingericht waar archeologische en cultuurhistorische waarden te vinden zijn. Denk aan ondergrondse en bovengrondse structuren zoals de funderingen van een kasteel, oude verdedigingswerken, een voormalig kerkenpad etc. Je kunt dat erfgoed zien als belemmering, maar ook als inspiratiebron en kans om het nieuwe ontwerp aantrekkelijker te maken.


Landschapsarchitecten, planologen en stedenbouwkundigen passen de bestaande cultuurhistorische waarden steeds vaker in hun ontwerp en maken ze zichtbaar. Ook gemeentebesturen, projectontwikkelaars, waterschappen en natuurbeheerders zien mogelijkheden om erfgoed beleefbaar te maken en toeristisch-recreatief te ontsluiten. Het levert draagvlak op, bewoners en toeristen waarderen het, en het kan een aanjager zijn voor de economie van een gemeente. Diverse vondsten en onderzoeken van RAAP hebben al geleid tot aansprekende reconstructies en kunstwerken. Samen met ontwerpers vinden we een manier om ook uw erfgoed in te passen en te verbeelden in de ruimtelijke inrichting.

Meer weten?

RAAP Afdeling Communicatie

Caroline Hom & Olav Odé
T 0294-491500

Oud fort in de waterkering

In Breskens zijn in de nieuwe waterkering langs de Schelde decoratieve elementen aangebracht die herinneren aan het verdwenen Fort Frederik Hendrik. Het fort was in 1810 aangelegd door de Fransen en werd later door verschillende legers gebruikt. RAAP deed er archeologisch onderzoek naar en leverde de nodige input voor het ontwerp van Parklaan Landschapsarchitecten.
>> Lees meerCultuurhistorische Floriaderoute

Op het terrein waar in 2012 de Floriade Venlo plaatsvond, zijn door RAAP diverse archeologische onderzoeken gedaan. Projectleider Xavier van Dijk deelde zijn cultuurhistorische kennis daarover met Ontwerpbureau Kinkorn die de route ‘Expeditie Archeo’ realiseerde: een wandelroute langs een aantal cultuurhistorische relicten op het Floriadeterrein.

Fectio

Castellum-contouren in Bunnik

In Bunnik zijn vlak bij Fort Vechten de contouren van het verdwenen Romeinse castellum Fectio in de herinrichting van het gebied opgenomen. Met een betonnen plint is de omtrek van dit eerste fort voor Romeinse hulptroepen in Nederland aangeduid. RAAP werkte samen met Parklaan Landschapsarchitecten aan het inrichtingsplan.
>> Lees meer
Muntmedaillons in Montfort

Langs de Vlootbeek bij Montfort staan vijf keien met grote muntmedaillons waarop Romeinse keizerkoppen zijn afgebeeld. Ze herinneren aan de Romeinse muntschat die in 2009 bij de beek werd ontdekt. Het initiatief voor de medaillons werd samen met Waterschap Roer en Overmaas, het Limburgs Landschap, de gemeente Roerdalen en de lokale heemkundekring genomen.
>> Bekijk Film
Parkeren onder de zakheilige in Doetinchem

De inrichting van Parkeergarage Het Loo in Doetinchem is geïnspireerd op de vondst van een minuscuul beeldje van een zakheilige dat bij de opgraving aan het licht kwam. RAAP zorgde voor een inspiratieboek voor het inrichtingsplan voor gemeente Doetinchem. Van de opgegraven scherven maakte kunstenaar Cornel Bierens een bijzonder Archeokunstwerk.
>> Bekijk impressieBijlenkunstwerk in Brabants beekdal

In 2008 kwamen tien puntgave bijlen uit de Bronstijd aan het licht bij de aanleg van een ecologische verbindingszone in het beekdal van de Kleine Beerze bij Hoogeloon. De vondstlocatie is dankzij diverse lokale stichtingen, Mooi Brabant en RAAP gemarkeerd met het bijlenkunstwerk van Huub de Kort midden in een paddenpoel.
Bekijk Film
Replica van een Romeinse brug

De houten palen die in 2005 tijdens een natuurontwikkelingsproject in Stramproy door RAAP werden opgegraven, bleken afkomstig van een Romeinse brug. Lokale vrijwilligers en het bedrijfsleven raakten enthousiast en betrokken bij het onderzoek. Samen bouwden ze een replica van de brug over de Tungelroyse beek.
>> Lees meerJager-verzamelaar bij het ven

Werkzaamheden voor een natuurontwikkelingsproject in Reusel-De Mierden leverden aanwijzingen op voor bewoning in de prehistorie langs het Beleven. Ter herinnering daaraan is in 2013 een landschapsmarker van een Jager-verzamelaar bij het ven gezet, met een informatiepaneel. De Werkgroep Erfgoed Landschap Kempen, het Brabants Landschap, de gemeente Reusel en RAAP namen hiervoor het initiatief.
>> Lees meerEverzwijnkopje ter markering

Bij de herinrichting van de Vlootbeek bij Posterholt door Waterschap Roer en Overmaas is in 2014 naast vuursteen ook een bronzen everzwijnkopje gevonden. Het sierelement bleek afkomstig van een Romeinse wagen. Geïnspireerd op dit everzwijnkopje is in 2015 een kunstwerk geplaatst ter markering van de vondstlocatie in Montfort.
>> Lees meerGereconstrueerde grafheuvel in Hoogeloon

Van de grafheuvel die in de Romeinse tijd in Hoogeloon heeft bestaan - en die later bekend werd als de Kaboutersberg - was tot voor kort niets te zien. Totdat lokale vrijwilligers en diverse stichtingen in 2013 besloten de heuvel te reconstrueren. Nu huist er een vleermuisverblijf in de gereconstrueerde grafheuvel en staat er een infopaneel bij.
>> Lees meer + >> Bekijk filmEdelhert langs het spoor

Tijdens werkzaamheden van Waterschap Peel en Maasvallei bij de Tungelroysebeek in Nederweert zijn in 2010 delen van een edelhert van circa 9.000 jaar voor Chr. gevonden. Als landschapsmarker is op deze vindplaats ‘De Mildert’ een beeld van edelhert en jager geplaatst, dat reizigers op het naastgelegen treinspoor herinnert aan de archeologische vondst.Slag om de Grebbeberg verbeeld

Bij archeologisch onderzoek voor de reconstructie van de N225 bij Rhenen werden veel sporen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden die een goede indicatie geven van het verloop van de Slag om de Grebbeberg in 1940. Om deze bijzondere gebeurtenis te memoreren is er een landschappelijk belevingskunstwerk ‘Fragmenten en Patronen’ geplaatst. Het ontwerp is van Parklaan Landschapsarchitecten met bijdragen van Stichting de Greb en RAAP.
>> Lees meerEen goudschat in Echt

In het Limburgse Echt werden in 1990 twee gouden munten gevonden. Vierentwintig jaar later kwam de rest van de Romeinse muntschat aan het licht. Naast gouden munten zaten er ook in stukken geknipte, kostbare en versierde schalen bij. Een van de stukken was versierd met een paardje en dit was de inspiratiebron voor een kunstwerk dat in 2014 in Echt-Peij is neergezet.
>> Lees meer + >> Bekijk filmReconstructie van een boerenschans

Bij de herinrichting van de Tungelroyse beek werden in 2005 restanten gevonden van een vluchtschans. De schans was in de 17e eeuw gebruikt als schuilplaats voor de plattelandsbevolking. De boerenschans is gereconstrueerd op een nieuwe plek in Ell en opgenomen in een wandelroute die aansluit op het Bronshornpad.Vondsten langs de Astense Aa

Ter afsluiting van archeologisch onderzoek aan de Astense Aa in Belgeren is in 2013 langs het water een bord geplaatst met info over de Belgerense watermolen waar in de 16e eeuw een heksenproef plaatsvond. Langs de beek zijn ook enkele 12e eeuwse munten gevonden. Daarnaar verwijst een grote replica van een van de munten die op een gevonden grenspaal is aangebracht.