‘Digitale rondleiding’ opgraving Daalkampen bij Borger

In maart 2021 en ook in februari-maart 2020 heeft RAAP grootschalige opgravingen uitgevoerd in het gebied Daalkampen in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn. Het onderzoek leverde enorm veel sporen op die laten zien dat al duizenden jaren geleden mensen in het huidige Borger woonden. Zo zijn er tientallen huisplattegronden en ook spiekers (opslagplaats voor gewassen) gevonden uit verschillende periodes in het verleden, met name uit de bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen.

Omdat er vanwege Corona geen open dag met rondleidingen op de opgraving georganiseerd kon worden, kwam het Hunebedcentrum Borger langs op de opgraving om een informatief filmpje te maken. Archeoloog en senior projectleider Janneke Hielkema van RAAP wordt hierin geïnterviewd door Riemke Scharff van het Hunebedcentrum. Zij legt uit wat er allemaal gevonden is, wanneer mensen hier vroeger woonden en hoe archeologen dat kunnen bepalen.

Onderzoek Daalkampen

Het gebied Daalkampen in de gemeente Borger-Odoorn ligt midden op de Hondsrug. Het is een hoger gelegen stuk in het landschap, waar veel nederzettingen en graven zijn gevonden uit het verleden. In 1994 vond hier de eerste opgraving plaats, uitgevoerd door het BAI Groningen. In de afgelopen jaren volgden meerdere archeologische onderzoeken in Daalkampen, omdat er in dit gebied nieuwe woningen gebouwd werden, en nog steeds worden.