Brochure ‘Hydrologie en archeologie’

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schreef Nico Willemse, fysisch geograaf en senior projectleider bij RAAP, de brochure ‘Hydrologie en archeologie’. Hierin staat het grondwatersysteem beschreven dat een grote rol speelt bij de conservering van kwetsbare archeologische resten in de bodem.