Cultuurhistorische waardenkaart Lochem

Opdrachtgever
Gemeente Lochem

Team
Opgesteld door RAAP en Monumenten Advies Bureau (MAB).

Techniek
RAAP heeft de data in de vorm van shapefiles aangeleverd aan de gemeente Lochem.

Toelichting
Voor de gemeente Lochem is in 2018 een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Deze kaart dient als basis voor toekomstig cultuurhistorisch beleid en biedt inspiratie voor recreatie, ruimtelijk ontwerp, erfgoededucatie en PR & marketing. De kaart bestaat uit twee kenmerkenkaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), twee waarderingskaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), zes themakaarten en een integrale ensemblekaart met cultuurhistorische ‘toppers’ van Lochem. De kaart met achterliggende data is geïmplementeerd in het GIS van de gemeente.