600 jaar stadsgeschiedenis

opgegraven aan de Boulevard van Harderwijk