ADVIES BIJ INRICHTING EN ONTWERP

Erfgoed kan een bijzondere inspiratiebron zijn. Een kans om een ontwerp aantrekkelijker te maken. Door erfgoed in te passen, gaat de geschiedenis van een plek meer leven en blijft het erfgoed behouden. Dat komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede en spreekt veel mensen aan.

Plannen met cachet
Oude resten of structuren inpassen in een nieuw ontwerp: zo krijgt een plangebied een extra dimensie. En een nieuwe wijk heeft direct een eigen identiteit. Bewoners, maar ook bedrijven en toeristen vinden dat aantrekkelijk. Inpassing helpt de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Bovendien laat u als bouwer of ontwerper zien dat u belang hecht aan de kwaliteit van de planlocatie

Iets nieuws maken met behoud van wat er al was?

  • Wij zorgen voor input en advies om erfgoed beleefbaar te maken en toeristisch-recreatief te ontsluiten.
  • Wij maken voor u een vertaalslag: we geven randvoorwaarden aan en helpen met keuzes maken in de historische gelaagdheid.
  • Wij leveren handreikingen voor het ontwerp of een rijk geïllustreerd inspiratieboek: nuttige input voor ontwerpers, landschapsarchitecten, planologen, stedenbouwkundigen en kunstenaars.

Bekijk hier een aantal inspirerende voorbeelden: VAN VONDST TOT VERBEELDING

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.