Advies, toetsing en detachering

Een goed erfgoedbeleid realiseren, is niet eenvoudig. Het vergt inhoudelijke kennis en kost behoorlijk veel tijd. In de dagelijkse praktijk loopt u wellicht tegen zaken aan die u met een professional wilt bespreken. RAAP kan u advies en ondersteuning bieden.

Als gemeente of provincie kunt u allerlei vragen krijgen over het beleid voor erfgoed. Voor de omgang met archeologische en cultuurhistorische waarden zijn gemeenten het bevoegd gezag. Alle ruimtelijke plannen dienen op beide aspecten te worden getoetst. Gemeenten moeten de afweging maken of ergens onderzoek nodig is en of er nadere voorwaarden gelden, en krijgen geregeld rapporten en PvE’s voorgelegd die getoetst moeten worden. Wie hiervoor onvoldoende tijd of beleidsmatige of vakinhoudelijke kennis in huis heeft, kan op RAAP rekenen.

Een onafhankelijk en hoogwaardig advies van RAAP, of een second opinion kan een uitkomst zijn. Ook detachering van een van onze adviseurs behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.