Archeologische begeleiding

In bepaalde situaties bepaalt het bevoegd gezag dat er archeologische begeleiding mag plaatsvinden. Archeologen kijken dan mee tijdens de civiele graafwerkzaamheden. Dat gebeurt als het vooronderzoek te weinig informatie opleverde voor een betrouwbare waardestelling. Of als het terrein niet goed toegankelijk is om onderzoek te doen, zoals bij smalle rioleringssleuven.

Er moeten gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, voordat het bevoegd gezag tot een archeologische begeleiding besluit. De begeleiding vindt gelijktijdig met de civiele sloop- of graafwerkzaamheden plaats, en volgens een Programma van Eisen. We inspecteren hierbij de bodemontsluitingen en documenteren eventuele archeologische resten die aan het licht komen.

De begeleiding geschiedt uiteraard in goed overleg met de aannemer, zodat eventuele hinder geminimaliseerd wordt. Onze efficiënte procedures maken een soepele samenwerking mogelijk. En door de vergaande veldautomatisering bij RAAP is een hoge dagproductie haalbaar.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.

Diensten archeologisch onderzoek