Archeologische kaarten:

Verwachtings- en waardenkaart / beleidskaart

Wie tijdig weet waar wat van archeologische waarde ligt, kan er in de plannen rekening mee houden. Dat maakt archeologische verwachtings- en waardenkaarten tot nuttig instrumenten bij ruimtelijk beleid. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor waterschappen en terreinbeheerders.

RAAP was de eerste in Nederland die archeologische verwachtingskaarten maakte. In de technische en inhoudelijke ontwikkeling ervan zijn we voorloper. Het principe achter de kaarten is de aanname dat archeologische waarden verband houden met landschappelijke kenmerken. Gegevens over het landschap combineren we (via GIS-analyse) met informatie over bekende vindplaatsen en locatiekeuze van mensen in het verleden. Zo is te voorspellen waar archeologische resten kunnen voorkomen.

Op de verwachtingskaart staan de verwachte waarden en de bekende vindplaatsen. Hoe hoger de archeologische verwachting, hoe groter de (verwachte) dichtheid aan archeologische resten. Ook verstoorde gebieden, waar geen archeologische waarden te verwachten zijn, staan erop aangegeven.

Op een archeologische beleidskaart is aan de verwachtingen en waarden het beschermingsbeleid gekoppeld. RAAP levert deze kaarten digitaal, in de gewenste vorm en schaal, eventueel voor meerdere gemeenten tegelijk.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.