Archeologische ontdekvitrine Nieuwegein

Op basisschool de Tweeklank in Nieuwegein komt een archeologische ontdekvitrine te staan. Leerlingen van groep 6 kunnen zo zelf archeologisch onderzoek doen. Ze leren bijvoorbeeld hoe archeologen aan vondsten kunnen zien hoe de mensen 6.000 jaar geleden leefden.


De vitrine wordt op 1 maart 2021 onthuld op basisschool de Tweeklank door wethouder cultuur van de gemeente Nieuwegein, John van Engelen. Daarna gaat hij rouleren langs alle basisscholen in Nieuwegein. Archeoloog Helle Molthof van RAAP West-Nederland was betrokken bij de ontwikkeling van de ontdekvitrine. Deze is gemaakt in samenwerking met KunstCentraal, de gemeente Nieuwegein, Ontwerp77 en Landschap Erfgoed Utrecht.

Hoewel de gemeente Nieuwegein dit jaar haar 50e verjaardag viert, gaat de historie van de plek terug naar de steentijd. Op bedrijvenpark het Klooster zijn begin 2017 waardevolle archeologische resten gevonden van de Swifterbantcultuur (5.300 – 3.400 voor Chr.) De archeologen van RAAP en BAAC kwamen gereedschap van vuursteen tegen, versierd aardewerk en zelfs complete potten. Erg bijzonder was de vondst van menselijke skeletten, waaronder een vrouw met kind die de namen Ava en Ynge kregen. Ook is in 2020 door de archeologen een slagzwaard uit de Middeleeuwen gevonden, dat in zo’n goede staat verkeert dat de naam van de maker en sporen van gebruik nog goed te zien zijn.

De ontdekvitrine maakt onderdeel uit van het project ‘Het Mysterie van Nieuwegein’. Dit project is een onderdeel van het Cultuurprogramma. Met dit programma van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht ervaren basisschoolleerlingen hun culturele omgeving en leren er betekenis aan te geven.