Archeologische opgraving

Een archeologische opgraving is in principe een noodmaatregel. Eenmaal opgegraven is de archeologische vindplaats immers voor altijd verstoord. Vandaar dat we archeologische resten bij voorkeur in de bodem (in situ) laten zitten. Opgraven gebeurt alleen als de vindplaats die niet ter plekke behouden kan blijven.

Met de archeologische opgraving documenteren we de vindplaats en stellen we de vondsten ervan veilig. De opgraving start met het blootleggen van de vindplaats met hulp van een graafmachine. We zetten de nieuwste digitale technieken in om sporen, vondsten, profielen en monsters snel en nauwkeurig in te meten. Met succes ontwikkelde RAAP daarvoor het softwareprogramma ODILE waarmee alle veldgegevens direct geanalyseerd kunnen worden. We passen ook 3D-fotogrammetrie toe en hebben eigen materiaalspecialisten in huis.

RAAP heeft veel ervaring met opgravingen, zowel in het landelijk gebied als in historische binnensteden. De uitvoering verloopt volgens een Programma van Eisen. Na de opgraving geeft de bevoegde overheid het plangebied vrij. Voor opdrachtgevers biedt een opgraving vaak mooie kansen voor publieksbereik en daarmee goede PR voor het project.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.

Diensten archeologisch onderzoek