Archeologische vondsten bij herinrichting Vlootbeek Posterholt

De herinrichting van de Vlootbeek bij Posterholt door Waterschap Roer en Overmaas van de grens met Duitsland tot aan de Sweeltjesbosweg Montfort heeft recent enkele mooie archeologische vondsten opgeleverd. Archeologen van RAAP troffen resten aan van vuurstenen materialen uit de prehistorie en een bronzen everzwijnkopje uit de Romeinse tijd.

Het bronzen everzwijnkopje is een sierelement van een Romeinse reiswagen. Het is een zogenoemde keilerkop, ook wel een ‘protome’ genoemd ( afgesneden voorste deel van een dier, in dit geval een everzwijn). De Keiler ging mee als bescherming op reis en diende eventueel onheil onderweg af te weren.. De kop was met de pen bevestigd op de reiswagen. Er zijn ook resten organisch materiaal gevonden aan de binnenzijde van het voorwerp. Het kopje wordt nader bestudeerd en gaat na conservering naar het Roerstreekmuseum in St. Odiliënberg.

Daarnaast zijn resten van vuurstenen werktuigen gevonden, die wijzen op de aanwezigheid van prehistorische jager-verzamelaars in het Vlootbeekdal zo’n 8.000 jaar geleden (Midden Steentijd). De werktuigen verwijzen naar de tijd dat jager-verzamelaars rondtrokken op zoek naar voedsel in het Vlootbeekdal. Dat was destijds een aantrekkelijk gebied met een rijk planten- en dierenleven. Rondtrekkende jager-verzamelaars joegen vooral op het kleinere boswild en (water)vogels.

Werkzaamheden Vlootbeek

Waterschap Roer en Overmaas werkt momenteel aan de herinrichting van de Vlootbeek inclusief de aanleg van een vistrap. Dit project zorgt voor herstel van natuurwaarden en pakt wateroverlast in het Landgoed Aerwinkel en vakantiepark ‘t Posterbos aan. Het waterschap is naar verwachting eind juli klaar met de herinrichting en werkt hierbij nauw samen met Dienst Landelijk Gebied. Het project wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.