Architectuurhistorisch onderzoek

Architectuurhistorisch onderzoek richt zich op een specifiek bouwwerk of een verzameling van gebouwen. Bijvoorbeeld een bouwblok, woonwijk, stads- of dorpskern of een fabriekscomplex. Voor overheden, eigenaren, ontwikkelaars en ontwerpers biedt dit type onderzoek inzicht in de bijzondere karakteristieken, die bij een verbouwing of herontwikkeling ingezet kunnen worden.  

Transformatie van gebouwen of complexen wordt steeds vaker gezien als een duurzamere optie dan sloop. Een restauratie, verbouwing of herbestemming biedt bovendien vaak een uitgelezen kans om de identiteit en het DNA van een gebied te versterken. Architectuurhistorisch onderzoek helpt om de specifieke (kern)waarden van een gebouw of gebied in beeld te krijgen. Van daaruit kan gezocht worden naar de ruimte voor vernieuwing.

Architectuurhistorisch onderzoek kijkt onder meer naar historische en maatschappelijke motieven en de (kunsthistorische) opvattingen van de opdrachtgever en de ontwerper. Bij dit type onderzoek is vaak sprake van een samenhang of overlap met historische stedenbouw en ontworpen landschappen, zoals parken en landgoederen.

RAAP kan architectuurhistorisch onderzoek voor u combineren met andere cultuurhistorische disciplines. Dit levert een nog rijker beeld op van de historische gelaagdheid van een gebied of gebouw. Het is ook een goede basis om een passend nieuw ‘hoofdstuk’ voor de betreffende plek te ontwerpen.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met Annemarie Kuijt, RAAP West-Nederland  T 071-5768118 | e-mail.  Of vul het offerteformulier in.