Beleid

Cultureel erfgoed is belangrijk voor onze leefomgeving. Het geeft een gebied identiteit en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. De verantwoordelijkheid voor dit erfgoed is vooral een taak voor gemeenten. Dat vraagt de nodige kennis van beleidsmakers.

Alle cultuurhistorische waarden tellen mee in beslissingen over de ruimtelijke inrichting. Met de invoering van de Omgevingswet (2024) is dat wettelijk verankerd. Een inventarisatie en waardenstelling van die waarden is de basis voor beleid. Het is ook dé manier om erfgoedkansen in beeld te krijgen. Maar er zijn veel meer instrumenten om transparant erfgoedbeleid te ontwikkelen en de regie in eigen hand te houden.

RAAP adviseert gemeenten, provincies, waterschappen en terreinbeheerders bij de ontwikkeling van erfgoedbeleid. We kijken breder dan wat wettelijke verplicht is. Als u erfgoed benut en beleefbaar maakt, profiteert u zowel in economisch als toeristisch opzicht. En de kwaliteit van de leefomgeving gaat erop vooruit.

Relevante diensten:

 

Contact | Offerte

Wilt u advies of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.