BOUW

Heeft u bouwplannen? Dan bestaat de kans dat u met archeologie te maken krijgt. Bijvoorbeeld als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Als er onvoldoende archeologische informatie over uw plangebied voorhanden is, kan de overheid een archeologisch onderzoek verplicht stellen.

Of een archeologisch onderzoek nodig is, hangt af van de omvang van de bodemingreep, de archeologische waarde en het bestemmingsplan. Het dient duidelijkheid te geven over de archeologische waarde van uw plangebied. We raden aan om het onderzoek zo vroeg mogelijk in de planvorming uit te laten voeren. Dat kan u tijd en kosten besparen.

RAAP is volledig gecertificeerd om het archeologisch onderzoek voor u uit te voeren. Onze efficiënte procedures maken een soepele samenwerking mogelijk. Door de vergaande veldautomatisering kunnen we een hoge dagproductie halen. En met onze regionale vestigingen zitten we altijd in de buurt.

Relevante diensten:

 

Contact | Offerte

Wilt u advies of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.