Bouwhistorisch onderzoek

Gaat u een oud pand verbouwen? Of een terrein met historische gebouwen ontwikkelen? Dan kan een bouwhistorisch onderzoek gewenst zijn. Het levert inzicht in de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een pand en inspiratie voor uw bouwplan. Het gebouw zelf is meestal de belangrijkste informatiebron.

Bouwhistorisch onderzoek bestaat uit een analyse van bouwmaterialen, interieurafwerkingen, constructies, vorm en samenhang van gebouwonderdelen. We documenteren gegevens over het gebruik, de verbouwing en het cultuurhistorisch belang van het gebouw. We kunnen ook de bouwhistorische waarde vaststellen en u adviseren over de omgang met het gebouw.

Het onderzoek verloopt volgens de ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek’ van de RCE. We onderscheiden vier soorten onderzoek:

  • inventarisatie
  • verkenning
  • opname
  • (deel)ontleding

De inventarisatie wordt ingezet voor het maken van verwachtings- en waardenkaarten, beleid en monumentenlijsten. Bij een verkenning of opname dient de waardestelling als uitgangspunt en toetsing voor een restauratie, verbouwing of herbestemming. De ontleding gebeurt tijdens het bouwproces of de restauratie.

Wie de geschiedenis van een pand meeneemt in het bouwplan, slaat een brug tussen verleden en heden: een meerwaarde voor zowel het gebouw als de omgeving! Bouwhistorisch onderzoek kan inspiratie bieden voor herbestemming en verduurzaming van gebouwen. Het geeft u als eigenaar of architect een handvat om de historische gelaagdheid van een pand te integreren in het bouwplan.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.