Brochure ‘Hydrologie en archeologie’

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schreef Nico Willemse, fysisch geograaf en senior projectleider bij RAAP, de brochure ‘Hydrologie en archeologie’. Hierin staat het grondwatersysteem beschreven dat een grote rol speelt bij de conservering van kwetsbare archeologische resten in de bodem.

Voor het beschermen van archeologische terreinen met kwetsbare vondstgroepen en sporen is kennis over de werking van het grondwatersysteem onontbeerlijk. Deze brochure biedt praktische basiskennis voor archeologen die betrokken zijn bij de instandhouding van archeologische (rijks)monumenten of veldonderzoek doen naar de fysieke kwaliteit van het bodemarchief en het conserverend vermogen van de bodem.

Colofon

Hydrologie en archeologie
Basiskennis over bodemwater en bodemarchief
Auteur: N.W. Willemse, RAAP

In opdracht van: project Kennis voor Instandhouding Archeologische rijksmonumenten
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2021