Bureauonderzoek

Als u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren, dan is een bureauonderzoek meestal de eerste stap. Het is de basis van vrijwel elk archeologisch onderzoek. Hierbij worden landschappelijke en archeologische gegevens over het plangebied en de directe omgeving geïnventariseerd.  

Voor een bureauonderzoek raadplegen we historische, topografische, hoogte-, bodemkundige en geo(morfo)logische kaarten. Verder checken we archeologische kaarten en datasystemen op nationaal (ARCHIS), provinciaal en gemeentelijk niveau. Eventueel doen we ook een archief- en literatuurstudie.

Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens bepalen we waar de geplande bodemingrepen mogelijk een bedreiging zijn voor archeologische resten. Zo stellen we de archeologische verwachting van uw plangebied vast. Daarmee is duidelijk of en waar u met archeologische waarden rekening dient te houden.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.

Diensten archeologisch onderzoek