Burgerparticipatie en archeologie

Burgerparticipatie is een nieuwe trend in de archeologie. Vrijwilligers die met professionele archeologen een onderzoek uitvoeren, dat is voor beide partijen vaak een geslaagde samenwerking. Daarom heeft RAAP regelmatig ruimte voor vrijwilligersplaatsen.

Vrijwilligers die meehelpen met een opgraving in hun stad of dorp: in Engeland is het heel normaal en noemen ze het community archaeology, in Nederland is het in opkomst. Zo kon je in Nijmegen tickets kopen om mee te helpen met een publieksopgraving ‘Nijmegen graaft!’ in het Waalfront. Burgerparticipatie wordt steeds vaker als social return on investment of toegevoegde waarde bij projecten gezien.

Ook bij projecten die RAAP uitvoert, krijgen de archeologen regelmatig hulp van vrijwilligers die al dan niet aangesloten zijn bij de AWN. Vaak mensen met veel kennis over de lokale geschiedenis en enorme enthousiastelingen. Vandaar dat RAAP blij is met hun hulp. Janneke Hielkema en Xavier van Dijk, beiden projectleiders bij RAAP, kunnen erover meepraten. Zij werkten in 2014 mee aan publieksprojecten in Garsthuizen en Kessel.