CO2-Prestatieladder

Samen werken we aan minder CO2

RAAP vindt het belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Wij willen actief werken aan de reductie van onze CO2voetafdruk. Daarom hebben we ervoor gekozen ons te laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder* van de Stichting SKAO. Sinds december 2022 heeft RAAP het CO2-bewust Certificaat Niveau 2. Samen met BAAC hebben we het keteninitiatief Duurzame Archeologie opgestart. Ook zijn we aangesloten bij het keteninitiatief Duurzame Leverancier.

Duurzame keuzes

Bij RAAP doen we ons best om duurzame keuzes te maken. We letten op onze CO2-voetafdruk en proberen deze waar het kan te verminderen. Duurzaamheid is voor ons geen nieuw onderwerp, RAAP hanteert al sinds 2009 een milieuzorgsysteem en inmiddels hebben we waar mogelijk maatregelen genomen.

Dit doen we o.a. aan het verminderen van CO2:

  • De opzet van regiokantoren verspreid over het land waardoor we de hoeveelheid reiskilometers voor woon-werkverkeer verminderen.
  • Het leasen van onze auto’s zodat we over een modern wagenpark beschikken dat zo zuinig en duurzaam mogelijk rijdt.
  • Het scheiden van ons afval en het inleveren van oude telefoontoestellen en computerapparatuur zodat die gerecycled kunnen worden.
  • Het vervangen van TL-lampen door energiebesparende LED verlichting in onze kantoren.

Nieuwe projecten die we hebben opgestart zijn:

  • Het inzetten van elektrische bestelwagens ter vervanging van onze huidige bedrijfsauto’s.
  • Het kiezen van duurzaam geproduceerde werkkleding.
  • Onderzoeken of het verwarmen van kantoorruimtes door de aanwezige airco’s in plaats van de gasgestookte centrale verwarming CO2-voordeel oplevert.
  • Onderzoek doen naar een verbeterde storage voor de enorme hoeveelheid data van RAAP, zodat het aantal servers kan worden teruggebracht en we fors op energie besparen.

Footprint2021

Footprint2022

*De CO2-Prestatieladder is een landelijk duurzaamheidsinstrument waarmee organisaties hun eigen CO2-voetafdruk in kaart kunnen brengen en bepalen waar de meeste CO2-reductie mogelijk is. Voor meer informatie kijk op https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/wat-is-de-ladder