Cultuurhistorische kaarten:

Waardenkaart / beleidskaart

Met een cultuurhistorische waardenkaart heb je in één oogopslag de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente, of delen daarvan, in beeld. Doorgaans valt deze erfgoedkaart uiteen in een inventariserend en een waarderend deel. In de bijbehorende rapportage staan de waarden toegelicht.

Veel gemeenten laten een cultuurhistorische beleidskaart maken als basis of onderlegger voor het beleid. De kaart maakt inzichtelijk welk beleid in welke zone geldt. Vragen als ‘wat is in een specifieke situatie de beste keuze’ en ‘welk belang weegt het zwaarst?’ zijn zo snel te beantwoorden. De kaart geeft richting aan het ontwikkelen van nieuwe en het aanpassen van bestaande ruimtelijke plannen.

RAAP maakt deze kaarten met een breed spectrum aan erfgoedinformatie in samenwerking met diverse partners. Bijvoorbeeld als onderdeel van een erfgoednota, om ontwikkelingsplannen te toetsen en als input voor ruimtelijke plannen. Met een periodieke update, waarin nieuw onderzoek is verwerkt, houden we de kaart voor u actueel.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.