Cultuurhistorische Waardenkaart Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever
Gemeente Alphen aan den Rijn

Team
Opgesteld door RAAP en het Monumenten Advies Bureau (MAB).

Techniek
RAAP leverde de data in de vorm van shapefiles aan voor de eigen webapplicatie van de gemeente.

Toelichting
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft haar cultuurhistorische waardenkaart in 2018 online gepresenteerd. Op de kaart staan de geïnventariseerde waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden die Alphen aan den Rijn karakter geven. Er is een onderverdeling gemaakt in de thema’s: stedenbouw, waterstaat, sierteelt, oorlog en defensie en buitenhuizen en industrie. De kaart is bedoeld als basis voor cultuurhistorisch beleid, waaronder planologische borging. Daarnaast kan het inspiratie bieden voor recreatie, erfgoededucatie en PR of ruimtelijk ontwerp (inrichting en beheer).