Cultuurhistorische waardenkaart Assen

Opdrachtgever
Gemeente Assen

Team
Opgesteld door RAAP, Van Meijel Adviseurs en Els Bet Stedebouwkundige.

Techniek
RAAP leverde de data in de vorm van shapefiles aan voor de eigen webapplicatie van de gemeente.

Toelichting
In opdracht van de gemeente Assen is tussen mei 2013 – juli 2014 een gebiedsgerichte cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente opgesteld. Deze kaart is in 2015 online gezet. Het bijbehorende rapport is als PDF te downloaden (RAAP-rapport 2876, Waar de stad en land verweven zijn). De cultuurhistorische waardenkaart met beleidsadviezen dient als beleidskaart en is geïmplementeerd in het GIS van de gemeente. De kaart die gebruikt wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingsvergunningen, is daarmee voor iedereen inzichtelijk.