Cultuurhistorische waardenkaart Leiden

Opdrachtgever
Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken

Team
De analyse van de historische kaarten en de productie van de informatiekaarten is uitgevoerd door RAAP, Vestigia en Monumenten Advies Bureau. Het waarderingskader is opgesteld door Vestigia en de waardering van cultuurhistorische elementen is uitgevoerd door Erfgoed Leiden en Omstreken.

Techniek
RAAP leverde de data in de vorm van shapefiles aan voor de eigen webapplicatie van de gemeente.

Toelichting
Op basis van een inventarisatie is de waarderingskaart cultuurhistorisch erfgoed Leiden gemaakt, met de kaartlagen: water, groen, infrastructuur en objecten in de openbare ruimte. De online kaart geeft een overzicht van de waarde van cultuurhistorische resten die in Leiden nog aanwezig of herkenbaar zijn. De kaart is onderdeel van de cultuurhistorische atlas van Leiden die de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad zichtbaar maakt. De gemeente zet cultuurhistorisch erfgoed op de kaart zodat het beter beschermd en behouden blijft, en als uitgangspunt en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen in de stad.