Cultuurhistorische waardenkaart Veenendaal

Opdrachtgever
Gemeente Veenendaal

Team
Opgesteld door RAAP en het Monumenten Advies Bureau (MAB).

Techniek
RAAP heeft de data in de vorm van shapefiles aangeleverd aan de gemeente.

Toelichting
Voor de gemeente Veenendaal zijn tussen augustus 2017 – juli 2018 de archeologische waarden- en verwachtingskaart geactualiseerd en een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Deze online kaart bestaat uit kaarten voor landschap, gebouwde omgeving, bouwkunst, themakaarten en een integrale ensemblekaart. Er is ingezoomd op de thema’s vervening, industrie, religie en militair erfgoed die samen een belangrijk deel van het ‘verhaal van Veenendaal’ vertellen. Bij de kaart is het basisrapport online gezet: RAAP-rapport 3334, … alles gebeurde met de hand …’. Een geactualiseerde archeologische waarden- en verwachtingskaart en een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Veenendaal.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen