Cursus & training

RAAP verzorgt cursussen en trainingen op maat. Bijvoorbeeld over veldautomatisering, landmeten (RTS/GPS) en softwarepakketten voor de archeologische praktijk (ODILE). Nuttige cursussen voor archeologische professionals en voor wie beroepshalve met archeologie of cultuurhistorie te maken heeft maar er onvoldoende van af weet.

Niet alleen het archeologisch bestel is voortdurend in beweging, ook in de uitvoering van het onderzoek zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande. Denk aan de automatisering van veldwerk en het verbeteren van software voor archeologisch gebruik. Om hierin thuis te raken of bij te blijven, kunt u een cursus of training volgen bij RAAP. Handig als (bij)scholing voor medewerkers die gaan werken met veldapparatuur of softwarepakketten voor de archeologie.

Wij ontwikkelen de cursus of training in nauwe samenspraak met u als opdrachtgever: theoretisch of meer praktijkgericht, al dan niet incompany. RAAP verdiept zich in de opleidingsbehoefte van uw organisatie, houdt rekening met de eisen en wensen van uw medewerkers en ontwikkelt vervolgens een cursus op maat.

RAAP geeft trainingen voor overheden en bedrijven. Onze docenten zijn ervaren en beschikken niet alleen over de benodigde theoretische kennis, maar ook over ruime praktijkervaring. Zij hebben inzicht in actuele ontwikkelingen en kunnen direct inspelen op vragen uit uw dagelijkse praktijk.

Meer weten?

RAAP Hoofdkantoor: Mariëtte de Rooij, T 0294-491500