Erfgoed van Geldermalsen

Opdrachtgever
Gemeente Geldermalsen

Team
Opgesteld door RAAP en Monumenten Advies Bureau (MAB).

Techniek
RAAP maakte de viewer via leaflet en publiceerde deze via haar eigen webportaal geo.raap.nl

Toelichting
In 2015 is de website ‘Erfgoed van Geldermalsen’ online gekomen. Daarop zijn de webversies van de geomorfogenetische kaart, de archeologische beleidskaart en de cultuurhistorische kaart te bekijken. Hiervoor zijn de GIS-bestanden gebruikt die ten grondslag liggen aan de kaartbijlagen van RAAP-rapport 3049 (Archeologie in de gemeente Geldermalsen) en RAAP-rapport 2887 (Cultuurhistorie in de gemeente Geldermalsen). In de viewer is het mogelijk een groot deel van de achterliggende gegevens te raadplegen, zoals locaties van het gebouwde erfgoed, een korte beschrijving en foto’s van de objecten.