Erfgoedboekje over de geologische rijkdom van Winterswijk

 

De Erfgoedreeks Winterswijk is uitgebreid met een tweede boekje, getiteld ‘Winterswijk onder je voeten’. In dit publieksboekje staat de bijzondere bodem van Winterswijk centraal. Het is geschreven door Nico Willemse, senior projectleider bij RAAP. Op 25 maart overhandigde Hans Donderwinkel van de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk het eerste exemplaar aan wethouder Henk Jan Tannemaat van de gemeente Winterswijk. 

Winterswijk is niet alleen bovengronds maar ook ondergronds rijk aan cultuurhistorische waarden, waaronder aardkundige waarden. In de tweede uitgave in de reeks erfgoedboekjes staan de bijzondere landschappen, de bodem daaronder en de in deze bodem bewaard gebleven fossiele restanten van Winterswijk centraal. De schrijver van het boekje, fysisch geograaf Nico Willemse, was ook een van de twee auteurs van de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. Hij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de geologie van Winterswijk. Hoe zag Winterswijk er in het verleden uit? Welke landschappen zijn er in de bodem bewaard gebleven? Welke natuurkrachten speelden een belangrijke rol? In het boekje neemt Willemse de lezers via heldere teksten en prachtige illustraties aan de hand door dit gebied.

Deel 2 in de Erfgoedreeks Winterswijk.

Fossielen

Op de omslag van het erfgoedboekje staan allerlei bodemvondsten afgebeeld die in Winterswijk zijn gevonden. Miljoenen jaren lang lag Winterswijk aan zee en de bodem bestaat dan ook voor een groot deel uit ‘strand’. De temperaturen waren toen anders dan nu. Winterswijk lag lange tijd op een plek met een (sub)tropisch klimaat. Dat verklaart de tropische schelpen in de bodem en fossielen van bijvoorbeeld haaien, zeekoeien en walvissen. Dat er zoveel resten van deze dieren in Winterswijk zijn gevonden heeft te maken met de winning van de zeekleien voor de potten- en steenbakkerijen. Het is bijzonder dat die oude lagen met zeeklei in Winterswijk relatief dicht onder je voeten liggen. Elders in Nederland komt dat niet voor.

Reeks 

Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk, de Nederlandse Geologische Vereniging en de afdeling Winterswijk van laatstgenoemde vereniging. Het eerste deel in de erfgoedreeks, ‘De middeleeuwse wortels van Winterswijk’, werd geschreven door Luuk Keunen, cultuurhistoricus bij RAAP, en verscheen in 2020. Er zullen meer delen in de reeks volgen. Het onderwerp voor het volgende erfgoedboekje is ‘klei voor potten, dakpannen en bakstenen’. Dat boekje gaat over middeleeuwse pottenbakkers, oude steenovens, steen- en pannenbakkerijen, de geschiedenis en de werkomstandigheden. Onderwerpen voor de jaren daarna zijn onder andere architectuur in Winterswijk, scholten en havezaten, landweren en andere verdedigingswerken.

Het boekje ‘Winterswijk onder je voeten’ is voor € 12,95 te koop in de Winterswijkse boekhandels.