Erfgoedkaart Gouda

Opdrachtgever
Gemeente Gouda

Team
Opgesteld door RAAP, Bureau MAB, Van Meijel Adviseurs en Els Bet Stedebouwkundige.

Techniek
RAAP leverde de data in de vorm van shapefiles aan voor de eigen webapplicatie van de gemeente.

Toelichting
De gemeente Gouda heeft haar digitale cultuurhistorische basiskaart in 2018 als interactieve webkaart toegankelijk gemaakt. Aanleiding hiervoor was o.a. de Erfgoedvisie 2013 met als uitgangspunten: de samenhang centraal stellen en ‘het verhaal van Gouda’ beschrijven. Via verschillende thema’s komt de ontstaansgeschiedenis van de stad in beeld, met informatie over het landschap, structuren, stedenbouw en bebouwing. De kaart in GIS is een kennis- en beleidsinstrument voor professionals en andere geïnteresseerden, voor zowel intern als extern gebruik.