Erfgoedkansenkaart

Zoals de naam al aangeeft, toont een erfgoedkansenkaart de kansen om erfgoed multidisciplinair te benutten. Bijvoorbeeld voor recreatie & toerisme, ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, waterberging en educatie. Een goed instrument om erfgoed dichter bij de bewoners te brengen.

Erfgoed biedt mogelijkheden om de identiteit en economische basis te versterken en de gemeente als ‘erfgoedparel’ te vermarkten. Door erfgoed op een kaart te benoemen en daarover het netwerk van recreatieve voorzieningen te projecteren, komen kansen in beeld. Zo biedt een wandelpad dat samenvalt met een historische weg mogelijkheden voor cultuurtoerisme.

Als basis voor de kaart inventariseren we cultuurhistorische elementen, structuren en patronen. Bij de kaart staan prikkelende ideeën om het erfgoed te presenteren. Denk aan een app met historische informatie, verbeeldende reconstructies, of historisch getinte streekproducten, sportmanifestaties en verblijfsvoorzieningen zoals een ‘schansen-loop’ of kamperen op een oude donk.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.