Erfgoedrapporten

Hieronder vindt u een selectie van te downloaden Erfgoedrapporten van RAAP.
Eventuele bijlagen kunnen per e-mail opgevraagd worden.

Keunen, L.J., m.m.v. M.H.J.M. Kocken, 2020. Een slapende schoonheid. Een cultuurhistorische studie van het middeleeuwse landsfort in Heerlen, met handreikingen voor de toekomst. RAAP-rapport 4244. Weesp.

Keunen, L.J. , J. Neefjes, C.J. Frank , S. van der Veen & J. van Boldrik, 2015. Erfgoed tussen Zuiderzee en Veluwe; een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Putten. RAAP-rapport 2948. Weesp.

Keunen, L.J. & S. van der Veen & A.L. van Saane, 2016. … waarheen de zandweg tusschen de velden ons leidt …; een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Berkelland. RAAP-rapport 3102. Weesp.

Bet, E.M. , L.J. Keunen, L.M.P. van Meijel, J. Neefjes & N.W. Willemse, 2016. … heerlijke vergezigten zijn er te genieten…; een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Wageningen. RAAP-rapport 3200. Weesp.

Willemse, N.W., 2019. De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent; gemeente Nijmegen, plangebied ‘Ruimte voor de Waal’. RAAP-rapport 3208. Weesp.

Keunen, L.J. & S. van der Veen & J.W.D. Tuinstra, 2018. ‘… dat de Grift sal schieten dwers door de strate van Lent …’. Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent (Ruimte voor de Waal). RAAP-rapport 3212. Weesp.

Keunen, L.J. & C.J. Frank & L. Alflen & S. van der Veen, 2018. ‘… over de toppen der heuvels, langs den zoom van het bosch, door diepe holle wegen …’. Een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lochem. RAAP-rapport 3307. Weesp.

Keunen, L.J. & C.J. Frank, 2018. ‘… een uitnemend schoon en ruim uitzigt op Alphen, over den Rijn …’; een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Alphen aan den Rijn. RAAP-rapport 3332. Weesp.

Keunen, L.J. & E.H. Boshoven & C.J. Frank, 2018. ‘… alles gebeurde met de hand …’. Een geactualiseerde archeologische waarden- en verwachtingskaart en een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Veenendaal. RAAP-rapport 3334. Weesp.

Keunen, L.J. & C.J. Frank & E.H. Boshoven, 2018. ‘… de schoonheid van een veel bezocht en door de mode begunstigd oord…’. Een archeologische waarden- en verwachtingskaart en cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Baarn. RAAP-rapport 3391. Weesp.

Keunen, L.J., 2020. Mauritius aan de Whemerbeek; een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk. RAAP-rapport 4113. Weesp.