Expeditie vuistbijl: opnieuw bij De Vondst in Heerlen vanaf 13 november

Met de hernieuwde opening van de tentoonstelling ‘Expeditie vuistbijl’ wordt het archeologisch onderzoek naar Neanderthalers voor iedereen opnieuw toegankelijk gemaakt. Twee jaar geleden hebben maar weinig mensen de tentoonstelling kunnen bezoeken vanwege de corona periode. 

Een archeologisch project dat zich richt op de vroegste bewoners van Limburg: neanderthalers uit de ijstijd. Zij leefden ca. 300.000 -35.000 jaar geleden, in het zogenaamde middenpaleolithicum. Wie waren zij en waar in Limburg zaten zij? Op deze en meer vragen geeft de tentoonstelling antwoord.

Neanderthalers 

Neanderthalers kennen we in Nederland vooral via hun stenen werktuigen. De vaak zeer fraai gemaakte vuistbijlen spreken tot de verbeelding. De beste informatie die we hebben over de leefwijze van Neanderthalers komt uit de Belvédère groeve bij Maastricht. Daar vonden in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw opgravingen plaats. Langs een oude Maasoever werden kampementen aangetroffen die ons veel leerden over de leefwijze van onze voorouders in de IJstijd. Maar ook elders in Limburg en in het buitenland zijn recente en bijzondere ontdekkingen gedaan die een soms heel onverwacht licht werpen op deze intrigerende periode.

Het is duidelijk geworden dat Neanderthalers uiterst capabele overlevers waren, die niet als inferieur aan moderne mensen mogen worden geschouwd. Waarschijnlijk hebben we ons succes als moderne mens voor een groot deel aan hen te danken. Redenen genoeg om alles eens op een rij te zetten en aan de hand van nieuwe ideeën het veld in te gaan: op ‘Expeditie Vuistbijl’. Wetenschappers en vrijetijdarcheologen gingen samen op veldonderzoek en het eindresultaat is de tentoonstelling Expeditie Vuistbijl met onder andere een prachtige vuistbijl en heel veel interessante informatie.

Citizen science 

Expeditie Vuistbijl is een ‘citizen science’ project dat gefinancierd is door de Provincie Limburg en uitgevoerd door RAAP, met medewerking van Haghtanak en ArcheoPro. Het onderzoek is (mede) uitgevoerd door burgers of niet-professionele wetenschappers, meestal onder begeleiding van professionals. Zonder hun bijdrage had de archeologische verwachtingskaart voor vindplaatsen van Neanderthalers niet gemaakt kunnen worden, het veldwerk niet uitgevoerd kunnen worden, en deze tentoonstelling niet kunnen bestaan.

De Vondst 

Openingstijden: op werkdagen 10.00-17.00 uur, in het weekend 12.00-17.00 uur

Raadhuisplein 20, 6411 HK Heerlen

www.devondst.nl