Feestelijke overhandiging eindrapporten aan Projectbureau Ooijen-Wanssum

Op donderdag 20 februari 2020 vond de feestelijke overhandiging aan het Projectbureau Ooijen-Wanssum plaats. RAAP projectleider Reinier Ellenkamp kwam persoonlijk het 3-delige eindrapport afleveren van het archeologisch onderzoek op de Kronkelwaardrug bij Ooijen in de gemeente Horst aan de Maas. Op deze plek wordt een hoogwatergeul ontwikkeld. Voorafgaand heeft de combinatie RAAP/BAAC een waarderend onderzoek uitgevoerd, wat met de oplevering van dit rapport is afgesloten.

Na vele maanden zwoegen in het veld, het verwerken en analyseren van ruim 50.000 vondsten en het toevertrouwen van deze gegevens aan het toetsenbord, is gebleken dat:

  • Deze sterk verticaal opgebouwde rug in de binnenbocht van de Maas meerdere stratigrafisch gescheiden archeologische niveaus bevat.
  • Aan de basis daarvan op verschillende niveaus resten bewaard zijn gebleven die bewijzen dat deze favoriete landschappelijke positie vanaf het vroeg mesolithicum tot en met het neolithicum regelmatig door de mens bezocht en bewoond is.
  • Op een hoger niveau sporen bewaard zijn die getuigen van beakkering en (mogelijk) bewoning in de ijzertijd.
  • Na ca. 9000 jaar met sporen van bewoning de overstromingsdynamiek vanaf de ijzertijd te groot werd voor langdurige menselijke aanwezigheid, maar op de rug nog wel agrarische en industriële (veldbrandoven) activiteiten plaatsvonden.