Gebieds- of landschapsbiografie

Een gebieds- of landschapsbiografie vertelt het levensverhaal van een gebied. Dat verhaal is beleidsmatig van belang, maar ook om de identiteit of het DNA van de gemeente naar buiten te kunnen uitdragen. Daarmee levert de biografie goede input voor een omgevingsvisie.

Elk gebied is het resultaat van eeuwenlange omgang van mensen met hun omgeving. De sporen ervan zie je terug in het landschap, de ondergrond, infrastructuur en bebouwing. In de biografie integreren we de kennis daarover vanuit verschillende disciplines (historische geografie, archeologie architectuurgeschiedenis) in een samenhangend verhaal. Een integrale benadering die goed aansluit op de Omgevingswet.

De biografie kan variëren van rapport tot kleurrijk publieksboek of atlas, al dan niet digitaal. Het gaat altijd om het beantwoorden van enkele basale vragen, zoals: waarom ziet een gebied eruit zoals het eruit ziet? Hoe is het veranderd door de tijd? Welke sporen uit het verleden zijn nog zichtbaar? Die vragen helpen met nadenken over de omgang met ons erfgoed. Als je het verleden van een gebied begrijpt, kan je beter werken aan de toekomst ervan.

RAAP stelt de gebieds- of landschapsbiografie graag op in samenwerking met lokale experts. Zo ontstaat er een waardevolle mix van kennis en praktijk.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.