Geo-archeologisch onderzoek

Bij geo-archeologisch onderzoek worden methoden en technieken uit de geowetenschappen toegepast op archeologische vraagstukken. Het onderzoek maakt de relatie tussen bodem, mensen en landschap inzichtelijk, en is bijzonder nuttig voor landschaps- en vegetatiereconstructies.

Geo-archeologisch onderzoek biedt inzicht in de landschappelijke ontwikkeling van een gebied. Het beantwoordt vragen over het voormalige landgebruik en de verstoring van het oude bewoonde oppervlak. RAAP past het onderzoek ook toe om het fysisch-chemisch regime van ondergronds erfgoed te analyseren, of bij het ontwerpen en evalueren van prospectiestrategieën.

Technieken die we bij geo-archeologisch inzetten zijn: geo(morfo)logische, sedimentologische, bodemkundige en chemische analyses, analyses aan fossiele plantaardige en dierlijke resten (zaden, stuifmeel, insecten, kiezelwieren), radiometrische dateringen en remote sensing. Vaak worden meerdere onderzoekstechnieken toegepast, in combinatie met ander historisch onderzoek.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.