Grensmaas Open dag 18 juni 2022 

Het is alweer vijf jaar geleden dat Consortium Grensmaas, in samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken, natuurorganisaties en gemeenten de deuren opende voor de laatste Grensmaasdag. Op zaterdag 18 juni 2022 is het weer zover. Dan kan op de werklocatie in Trierveld bij Born (Limburg), van dichtbij de uitvoering van het project Grensmaas worden bekeken. 

Grensmaas project

Het Grensmaas project is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. Tussen Maastricht en Echt-Susteren worden diverse maatregelen genomen om tot betere bescherming tegen overstromingen te komen. Denk aan het verbreden van het stroombed van de Maas, het verlagen van oevers en verstreken en verhogen van dijken. De hoogwaterbescherming gaat samen met de ontwikkeling van nieuwe natuur en dit wordt gefinancierd met de winning en verkoop van grind.

Open dag

Tijdens de Open dag krijgt het publiek de kans om het werk aan de rivier van dichtbij te bekijken. Het programma biedt een scala aan activiteiten in en rond de grote werkhaven in Trierveld, aan de noordrand van Schipperskerk. Twee rondvaartboten nemen passagiers onder meer mee richting de sluis in Born, en in de haven van Trierveld kunnen bezoekers een kijkje nemen op een klassiek en een modern grindschip. Ook is het mogelijk om met een treintje een trip rond de hele werklocatie te maken en in Visserweert zijn natuurexcursies.

Archeologie 

Tijdens de Open Grensmaasdag is er ook aandacht voor archeologie. Tijdens de afgravingen is namelijk veel archeologisch materiaal boven water gekomen. Uit het grind dat uit de Maas wordt gewonnen, worden verontreinigingen zoals metaal gehaald. Sterke elektromagneten trekken ijzeren voorwerpen uit het grind en een archeoloog van RAAP controleert of er archeologisch interessante voorwerpen tussen zitten. Inmiddels heeft dat al veel bijzonder vondsten opgeleverd! Een deel daarvan is tijdens de Open dag te zien. Bezoekers krijgen de primeur van een reconstructietekening van een nieuwe, nautische vondst bij de Grensmaas. 

RAAP is ook aanwezig met een kraam op de infomarkt. Uiteraard zijn daar allerlei archeologische vondsten te zien, zoals een molensteen van 900 kilo die deel uitmaakte van een schipmolen, wapentuig zoals zwaarden en bijlen, landbouwvoorwerpen en visgerei vanaf de vroege middeleeuwen. Materiaal dat tijdens de afgravingen boven water is gekomen.

Praktische informatie