Heel Heerlen Graaft: op zoek naar resten uit Romeins verleden  


Jarenlang archeologisch onderzoek in Heerlen heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Toch is een groot deel nog niet onderzocht en blijven vele vragen onbeantwoord. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Samen met inwoners gaat de gemeente Heerlen op zoek naar resten uit de Romeinse stad. Op 18 juni vindt de kick-off van het project Heel Heerlen Graaft plaats, gevolgd door de grote graafdagen op 9 en 10 september. Archeologen van RAAP zijn nauw betrokken bij de praktische organisatie van dit graafproject.

Grote Graafdagen  

Op 9 en 10 september 2023 vinden de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft plaats. Daarvoor zoekt de gemeente Heerlen 25 tuinen en 150 vrijwilligers, die willen graven in hun tuin of vondsten willen reinigen. De gemeente is met name op zoek naar tuinen in en rondom het Romeins kwartier. Op de dagen dat er proefputten worden gegraven, zorgen de archeologen van RAAP voor de inhoudelijke archeologische begeleiding van de bewoners. Daarnaast zorgen ze voor de praktische voorbereiding van de graafactiviteiten en de technische uitwerking van de resultaten. Wat de participanten allemaal moeten weten wordt duidelijk via verschillende activiteiten die vanaf 18 juni georganiseerd worden.

Kijk voor meer informatie op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.